Pages Navigation Menu

Vilka är vi

Vi som äger och driver Frunas Hage heter Sara och Bo Palm. Vi har rötter i Tolg sedan slutet av 1800-talet och vår familj flyttade hit permanent 2001. Våra insatser i och kring Frunas Hage sker än så länge vid sidan om våra ordinarie arbeten där Sara arbetar med utbildningsfrågor och Bo med IT-frågor.

Förutom våra egna verksamheter är vi engagerade i vår bygd och dess utveckling; Sara har bl a varit projektledare för Andra Tolgboken, ordförande i Föräldraföreningen och Tolg IF, samt varit med och bildat bygdens företagssektion. Bo är bl a ledamot i Tolgs Hembygdsförening och f d ordförande i Lammhults Ridklubb.

Föreningslivet är uppenbarligen ett stort intresse men hela familjen är även intresserad av idrott av allehanda slag och fiske och andra naturupplevelser. Att resa och uppleva andra kulturer är ett annat stort intresse och vi har bl a haft förmånen att få bo och verka i Shanghai, Kina under några års tid.