Pages Navigation Menu

Vad betyder Frunas Hage

Gården där vi bor och bedriver verksamhet heter Frunas.

Det finns inga belägg för var namnet Frunas kommer från, kanske betyder det fruarnas – men vi har inte hittat några fruar som har bott på gården i exempelvis husförhörslängder.

Gårdens officiella namn var tidigare Svensgård, och registrerades som Frunas år 1915 när Saras farfarsfar köpte gården. Dock förekommer benämningen Frunas långt tidigare i protokoll från åldermannagillen och andra handlingar.

För oss är Frunas Hage ett samlingsbegrepp för verksamheter i och kring vår lada.