Pages Navigation Menu

Planer för framtiden

Det närmaste projektet är att få draken Petrus reparerad och monterad i anslutning till vår lekplats. Han har tidigare glatt många i Lammhult, men kommunen hade bestämt att man inte längre hade råd att underhålla honom utan han skulle köras till soptippen.